Maden Altyapı ve Tesisi

Madencilik alanında faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar, maden aramak ve işletmek için başta Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ve akabinde Maden kanununca belirlenmiş kurumlardan izin almak zorundadır.

Bizler eğitimli kadromuzla, yatırımcının yer seçimi, arama dönemi ve işletmeye geçme sürecince Maden kanunca belirlenmiş çerçevede proje ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Başlıca hizmetlerimiz;

•    Ruhsat Devir İşlemleri,

•    Arama Dönemi Üretim Projesi,

•    İşletme Projesi,

•    GSM Ruhsatı Başvurusu,

•    Orman İzin İşlemleri,

•    Mera Vasfı Değişikliği,

•    Maden Hukuku Gereğince Arama Raporlarının Hazırlanması,

•    Maden Saha Etütleri ve Projelendirilmesi,

•    Maden Saha Haritalandırma İşlemleri,

Teknik nezaretcilik işlemleri ve devlet dairelerinde bunların süreçlerini takip etmektir.

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır. GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

Aşağıdaki belirtilen izinleri kapsar;

•    ÇED izni

•    İşletme belgesi,

•    Emisyon izni,

•    Deşarj İzni,

•    İtfaiye izni

•    Açılma ruhsatı

Diğer İzinler;

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken iş yerleridir.

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese 

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken iş yerleridir.

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken iş yerleridir.

Sıhhî Müessese

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü iş yerleridir

Sağlık Koruma Bandı

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

Sağlık koruma bandı, çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.